Aarschotsesteenweg 210
3012 Leuven
België

016/23.50.12
info@ecowerf.be
Machteld Vanden Bosch, communicatiemedewerker; tel. 016/28 43 00

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant. Het werkingsgebied is Oost-Brabant en telt ongeveer 390.000 inwoners. De deelnemende gemeenten vertrouwen EcoWerf de uitvoering van hun afvalbeleid toe. In dit afvalbeleid zijn drie grote peilers te onderscheiden: afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking. Onder afvalpreventie wordt verstaan: het stimuleren van de huisgezinnen om minder afval te produceren en om het niet vermijdbare afval selectief te sorteren. Promotie van thuiscomposteren, afvalarm tuinieren, de herbruikbare luiers, ... zijn enkele voorbeelden van onze acties. Afvalinzameling: EcoWerf zamelt het afval in van de aangesloten gemeenten via de huis-aan-huis-ophaling en via containerparken. Voor de afvalinzameling aan huis zijn dagelijks een 120-tal chauffeurs en laders op de baan. Daarnaast baat EcoWerf 26 gemeentelijke containerparken uit. Jaarlijks wordt meer dan 180.000 ton afval ingezameld. Hiervan gaat ongeveer 75 % naar recyclagetoepassingen. Afvalverwerking: EcoWerf verwerkt het ingezamelde gft in de eigen composteerinstallatie samen met bedrijfsorganisch afval. Jaarlijks wordt ongeveer 45.000 ton gft en bedrijfsorganisch afval verwerkt tot compost met Vlaco-label. De verwerking van de andere afvalfracties gebeurt niet door EcoWerf, maar door andere gespecialiseerde firma's. Ecowerf beheert een GFT-compostering: aërobe composteerinstallatie, compostering van gft, gras en blad, bermmaaisel en organisch-biologisch bedrijfsafval. De capaciteit van de composteerhal is 50.000 ton op jaarbasis.