C. Buyssestraat 5
1800 Vilvoorde
België

02/251.74.05
Contactpersoon: Jan Buysse, secretaris-directeur

Incovo neemt voor de gemeenten Vilvoorde, Londerzeel, Machelen, Meise en Zemst het volledige takenpakket rond afval over.
Als intercommunale heeft Incovo hierbij 3 doelstellingen: klantgerichte dienstverlening, een zo laag mogelijk milieu-impact en economisch efficiënte bedrijfsvoering.
Incovo wordt hierbij democratisch bestuurd door afgevaardigden van de 5 gemeenten. Incovo kan geen winst maken, overschotten vloeien terug naar de gemeente.

Incovo staat in voor de huis-aan-huisophaling van alle huishoudelijke afvalstromen, de uitbating van de recyclageparken en het afsluiten van contracten voor de recyclage en verwerking van het ingezamelde afval.
Ook de communicatietaak van Incovo wordt steeds belangrijker. Incovo staat jaarlijks ook in voor het opruimen van meer dan 300 sluikstorten, de handhaving via sluikstortcamera’s en de coaching van gemeenten rond zwerfvuil- en sluikstortbeleid.