Miniatuurvoorbeeld
Afvalinzamelaars hebben dagelijks te maken met verkeersagressie, van schelden en opgestoken middenvingers tot wild voorbijrijden en fysiek geweld. Terwijl ze net een belangrijke taak uitvoeren, namelijk het opruimen van andermans afval.

Elke dag gaan honderden mensen de baan op voor de inzameling van afval. Hiervoor trotseren ze het drukke verkeer in ons land. De ophaalwagens en de ophalers zijn met heel wat middelen uitgerust om dit op een veilige manier te doen. Toch hebben ze hun veiligheid niet volledig in eigen handen. Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, gaande van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Dat alles is niet zonder gevaar voor de afvalophalers. In mei van 2014 verloor een afvalophaler in Quiévrain zelfs zijn beide benen na een aanrijding door een ongeduldige chauffeur.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roepen daarom op om in het verkeer meer aandacht te hebben en respect op te brengen voor afvalophalers tijdens de uitoefening van hun werk. De afvalophalers doen hun best om de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden. Tijdens de ochtendspits worden belangrijke invalswegen, scholen en andere drukke plaatsen zo veel mogelijk vermeden. Bovendien zetten de ophaalwagens zich geregeld aan de kant om het verkeer door te laten. De afvalophalers dragen ook fluokledij om beter gezien te worden. Maar toch beseffen automobilisten soms niet goed dat er rond zo’n ophaalwagen mensen lopen die hun job doen. Wat meer aandacht hiervoor zou welkom zijn.

De Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales pleiten voor geduld en respect voor de afvalophalers. Afvalophaling is een belangrijke maatschappelijke dienstverlening. Het uitgebreide systeem van huis-aan-huisinzameling stelt de burger in staat om zich op een gebruiksvriendelijke manier te ontdoen van heel wat afvalstoffen. Tegelijk maakt het een hoge graad van recyclage mogelijk. Afvalophalers spelen hierin een belangrijke rol. Ze verdienen ons respect en hebben recht op een veilige werkomgeving.

Meer actuele berichten