De analyse die Multimodaal.Vlaanderen in 2021 voor Interafval maakte van diverse afvaltransporten leidde tot inzichten om samen de impact op mobiliteit en milieu te verkleinen. Samen met Multimodaal Vlaanderen onderzoeken de leden van Interafval een aantal concrete opportuniteiten rond modal shift en vermindering van transporten en CO2. De intussen verworven inzichten werden door enkele afvalintercommunales aangegrepen om spontaan initiatieven te nemen die bijdragen aan verduurzaming van de afvaltransporten.

In 2019 startte Interafval de samenwerking op met VIL/Multimodaal.Vlaanderen om op onderzoek te gaan naar de logistieke impact van de huishoudelijke afvalstromen in Vlaanderen en mogelijke optimalisaties te detecteren. Deze samenwerking werd begin 2022 met een jaar verlengd. In samenspraak met de afvalintercommunales zal Multimodaal.Vlaanderen een aantal opportuniteiten verder onderzoeken en de opgestarte- en nieuwe cases uitwerken rond modal shift en vermindering van transporten en CO2
Meerdere intercommunales leggen ondertussen minder tonkilometers af voor diverse afvalfracties of hebben hier concrete plannen voor. De optimalisaties hebben vooral te maken met het overschakelen naar een verwerker of overslag dichterbij en ook modal shift naar transport over het water. Op de planning staan onder andere ook het swappen van afvalstromen, het inrichten van een extra stelplaats en modal shift naar het spoor. Bij een aantal leden is de interne oefening geïnitialiseerd of versneld dankzij de studie en samenwerking met Multimodaal Vlaanderen. 

Meer actuele berichten