Miniatuurvoorbeeld
De afvalintercommunales doen heel wat inspanningen om de impact van de afvalinzameling op het verkeer tot een minimum te beperken. Toch krijgt elke afvalophaler dagelijks met minstens één geval van onaangepast gedrag van andere weggebruikers te maken.

Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid, roept tijdens de Week van de afvalophaler van 21 tot en met 25 november op om in het verkeer meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalophalers.

Elke dag één geval van onaangepast gedrag

Elke dag trotseren afvalophalers weer en wind zodat we ons op een makkelijke manier van ons afval kunnen ontdoen. Ze worden daarbij helaas ook geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties. Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers. Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler pas afsnijdt. Het kan gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende gebaren in de richting van de ophaler. In zeldzame gevallen leidt dit tot fysieke confrontaties. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1500 incidenten zijn. Voor de medewerkers op de recyclageparken gelden gelijkaardige risico's. Bijvoorbeeld hun vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren, valt niet bij elke bezoeker in goede aarde. 

'Dankjewel' voor belangrijk werk

Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalophalers lanceert Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, dit jaar voor het eerst de Week van de afvalophaler. Die vindt plaats van 21 tot en met 25 november. "Via de campagne zetten we het werk van de ophalers en het personeel van recyclageparken in een positief daglicht. Door hun werk raakt elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijt. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers van Vlaanderen. Tijdens de Week van de afvalophaler roepen we mensen dan ook op om hun ophaler of recyclageparkwachter te bedanken voor hun werk", zegt Piet Coopman, stafmedewerker bij de VVSG.

Veiligheid aandachtspunt bij opleiding

Afvalintercommunales besteden veel aandacht aan de veiligheid van hun medewerkers. "Zo proberen ze de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden door ophalingen tijdens de ochtendspits of op drukke plaatsen zo veel mogelijk te vermijden. De ophalers dragen ook fluokledij om beter gezien te worden, en in hun opleiding leren ophalers om te gaan met conflictsituaties", aldus Piet Coopman.

Meer info: Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid, piet.coopman@vvsg.be, 0472 59 70 91

Meer actuele berichten