Dorent 5
1620 Drogenbos
België

02/334.17.41 (fax)
info@intradura.be
Gunther Van Heymbeeck - Operations Manager- 02 334 17 64

De opdrachthoudende vereniging Intradura is gevestigd in Drogenbos. Zij is actief in 19 gemeenten van het arr. Halle-Vilvoorde, groepeert het rollend materieel (75 voertuigen) en het uitvoerend personeel (+/- 160 personen) en levert volgende diensten:

- Verwerking van restafval, grofvuil en verschillende andere huishoudelijke afvalstoffen;
- Ophalen van restafval, grof vuil, PMD, GFT, glas, papier/karton en KGA;
- Via het ROS: ophaling en sortering van AEEA, KGA en autobanden
- Exploitatie en ledigen van containerparken; - Ruimen van straatkolken en riolen;
- Verwerken van veeg-, riool- en kolkenslib;
- Leveren van afvalrecipiënten (zakken, containers, compostvaten, enz...);
- Het ondersteunen van de gemeenten in hun afval- en sensibiliseringsbeleid;
- Ter beschikking stellen van afvaleilandjes voor publieke manifestaties.
- Behandelingsinstallaties: Intradura beschikt over een slibverwerkingsinstallatie die veeg-, riool- en kolkenslib zuivert. Dit slib is afkomstig van eigen productie, de gemeenten uit Vlaams-Brabant en privé-bedrijven.