Antwerpseweg 1
2440 Geel
België

afvalbeheer@iok.be
Afval-infolijn 014-53 53 53
Verkoop compost 014-53 53 53
DIFTAR-informatielijn 0800-97 687
Algemene info 014-53 53 53

www.iok.be

Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke, tel 014-53 50 10

In opdracht van 29 Kempense gemeenten voert IOK Afvalbeheer een duurzaam en integraal afvalbeheer op maat van de gemeenten. Uitgangspunt: afval maakt deel uit van een globaal milieubeleid. De belangrijkste schakels in het afvalbeheer van IOK Afvalbeheer zijn een doorgedreven voorkomingsbeleid, maximale selectieve inzameling, een kwalitatieve inzamelstructuur, de valorisatie van afval als grondstof, een kwalitatieve dienstverlening, goede kostenbeheersing en een optimale logistiek. Essentieel is hierbij de betrokkenheid van de gemeenten. De samenwerking met de sociale sector is ondertussen ook een belangrijke schakel. Naar de toekomst vormt de aanpak van zwerf- en veegvuil een nieuwe uitdaging. IOK beheert volgende installaties: MBS: mechanisch-biologische scheidingsinstallatie voor de verwerking van restafval in samenwerking met IVAREM locatie: Geel capaciteit: maximaal 150.000 ton/jaar GFT-composteringinstallatie aërobe installatie voor de verwerking van GFT locatie: Beerse capaciteit: maximaal 60.000 ton GFT/jaar Groencomposteringsinstallatie aërobe groencomposteringsinstallatie voor groenafval locatie: Beerse capaciteit: maximaal 15.000 ton/jaar Milieubedrijf Mol overslag en persen van afvalstromen in functie van een optimaal vulgewicht voor verder transport locatie: Mol Milieubedrijf Meerhout overslag van afvalstromen in functie van een optimaal vulgewicht voor verder transport locatie:Meerhout Nike Grind installatie (ism sociale sector) recyclageproces van gebruikte sportschoenen locatie: Meerhou Matrassenproject (ism sociale sector) gedeeltelijk manuele ontmanteling van oude matrassen locatie: Meerhout