Boomsesteenweg 1000
2610 Wilrijk
België

03/887.09.28
kristel.moulaert@isvag.be
Kristel Moulaert, directeur, tel 03/877.28.55

De steden Antwerpen en Mortsel, de gemeenten Boom, Puurs, Niel en Hemiksem en de intercommunale IGEAN vormen samen de intergemeentelijke samenwerking ISVAG, om het huishoudelijk restafval van bijna 1 miljoen inwoners op de ecologisch en economisch meest verantwoorde manier te verwerken. Jaarlijks verwerkt ISVAG ongeveer 144.000 ton huishoudelijk restafval volgens de strengste normen. De installatie, een roosteroven met energierecuperatie, wordt nog steeds als best beschikbare techniek (BBT) beschouwd. ISVAG recupereert waardevolle, hernieuwbare energie waarmee het, dankzij het gebruik van een vernuftige en schone technologie, groene stroom kan opwekken. De gerecycleerde energie volstaat om een gemeente van meer dan 20.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van elektriciteit, goed voor 88.337.678 KWh. ISVAG wil op elk moment, met alle partijen, een open en transparant communicatiebeleid voeren. Het bezoekerscentrum ontving sinds 2001 al meer dan 21.000 geïnteresseerden. En omdat ISVAG een glazen huis wil zijn, zijn alle meetwaarden continu te raadplegen op de website www.isvag.be.