Leuvensesteenweg 443D
2812 Muizen
België

info@ivarem.be
Contactpersoon: Vincent Volckaert, algemeen directeur

Telefoonnummer voor contact: 0800 90 441 (infolijn) of 015 23 89 00 (administratieve zetel)

IVAREM is de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen. Het is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs, Putte, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. IVAREM is op verschillende vlakken actief: De huis-aan-huis inzameling van restafval (zakken , containers of ondergrondse collectieve systemen), papier & karton en PMD. In een aantal gemeente halen we ook grofvuil en snoeihout op. De overslag van afvalstoffen op ons Afvalverwerkingscentrum Het winnen van energie uit stortgas Het composteren van groenafval (containerparken, bermmaaisel,...) tot hoogwaardige Vlaco-gecertificeerde compost Het verwerken van restafval in onze Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie. Deze staat in Geel en wordt in samenwerking met IOK Afvalbeheer geëxploiteerd Het exploiteren van elf containerparken (waaronder twee KMO-parken) Het produceren van elektrische energie uit een fotovoltaïsch zonnepanelenpark. Dit park werd gerealiseerd op de oude stortplaats te Lier en is een van de grootste in Vlaanderen. IVAREM baat verschillende afvalbehandelingsinstallaties uit: Een groencomposteringsinstallatie : Op 18 juli 1997 nam IVAREM haar groencomposteringsinstallatie officieel in gebruik. De installatie bestond in de beginjaren uit een betonnen composteervloer van 140 m lang en 65 m breed waarop het verkleind groenafval op hopen composteerde. Een geforceerde beluchting moest ervoor zorgen dat de aërobe omstandigheden in de composthopen gegarandeerd bleven. Het systeem bestond uit een netwerk van metalen buizen waar door middel van 4 ventilatoren lucht in de composthopen werd geblazen. Het composteerproces verliep in eerste instantie volledig in open lucht en duurde 6 maanden. Door de stijgende aanvoer en om de milieuhinder tot een minimum te beperken, besliste IVAREM in 2001 om de installatie uit te breiden. In oktober 2005 werd de tunnelcompostering officieel in gebruik genomen. De verwerkingscapaciteit nam door de bouw van de tunnels toe tot 30.000 ton per jaar. Het verkleinde groenafval composteert gedurende 14 dagen in de tunnels. Tijdens deze eerste intensieve composteerfase worden kritieke paramaters (temperatuur, zuurstof en vocht) continu opgevolgd en bijgestuurd. Hierdoor verloopt het proces optimaal en verbetert de compostkwaliteit. Daarenboven wordt milieuhinder tot een minimum beperkt daar de proceslucht wordt gereinigd in een biofilter vooraleer in de atmosfeer vrij te komen. Na 14 dagen wordt het materiaal op de betonnen composteervloer gelegd en composteert het gedurende 4 maanden verder in open lucht. Na 4 maanden is het materiaal uitgecomposteerd en wordt het afgezeefd. De afgezeefde compost wordt vervolgens in een compostloods gelegd waar het nog een maand moet narijpen vooraleer de compost verkoopsklaar is. In maart 2000 verwierf IVAREM het kwaliteitslabel van de Vlaamse Compostorganisatie VLACO. Om dit label te krijgen, moet de installatie en de geproduceerde compost voldoen aan de strengste bepalingen uit het VLACO-lastenboek GFT- en groencompost. De afnemer van compost heeft door het VLACO-label garanties dat het door IVAREM aangeboden product van hoge kwaliteit is. Een stortgaswinning en -recuperatie: In 1992 werd het klasse 2-stort, als eerste in Vlaanderen, voorzien van een stortgaswinning en -recuperatie: dit betekent dat de stortgassen worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte. In 2005 vernieuwde IVAREM de stortgasonttrekking. Op de site zijn 2 gasmotoren van 1.100 kWe geplaatst. Twee centrifugaalpompen onttrekken het stortgas uit stortplaats. Een ontzwavelingsinstallatie zorgt voor de reiniging van het onttrokken gas. Zwavelcomponenten zijn immers schadelijk voor de installatie en voor het milieu. Het “propere" gas wordt vervolgens verbrand in de gasmotoren met de productie van elektriciteit en warmte als gevolg. In 2006 produceert IVAREM ongeveer 9500 kWh elektriciteit per jaar. Deze groene stroom wordt op het openbare net gezet. Een naburig tuinbouwbedrijf gebruikt de restwarmte van de installatie voor het verwarmen van haar serres. Een fotovoltaïsch zonnepanelenpark: In juni 2009 besliste IVAREM om een nieuw leven te geven aan de oude stortplaats door meer dan 13.000 fotovoltaïsche cellen op het 8 ha grote terrein te plaatsen. Met een vermogen van 3MWp is het een van de grootste projecten in Vlaanderen! Een sorteer - en overslagstation: In het sorteer- en overslagstation slaat IVAREM fracties als huisvuil, grofvuil, bedrijfsafvalstoffen en papier & karton over. Indien het grofvuil nog sloophout, ferro of non ferro bevat, wordt dit uitgesorteerd en bij de betreffende fractie gedeponeerd. In 2005 sloot IVAREM een overeenkomst af met Recupel. Sindsdien fungeert het afval- verwerkingscentrum ook als regionaal overslagstation (ROS) voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (A.E.E.A.). Er wordt geen bewerking uitgevoerd op het A.E.E.A. Sinds oktober 2009 startte op deze plaats een Publiek - Private Samenwerking (PPS) voor de verwerking van hout en grofvuil. Een Mechanisch - Biologische Scheidingsinstallatie voor de verwerking van restafval: Sinds 2006 wordt het restafval uit de Kempense (IOKAfvalbeheer) en de Mechelse (IVAREM) regio verwerkt in de nieuwe scheidingsinstallatie te Geel. De techniek van het biologisch drogen en mechanisch scheiden is gebaseerd op de techniek om GFT-afval te composteren. Door de aanwezigheid van biologisch materiaal in het restafval kan het materiaal gedroogd worden. Na de droging vindt een mechanische scheiding plaats van het gedroogde materiaal dat daardoor opnieuw kan aangewend worden als grondstof of brandstof. Het resultaat van zijn herbruikbare grond- en brandstoffen: inerten, metalen en SRF ( Solid Recovered Fuel). De installatie heeft een capaciteit van 150 000 ton/jaar.