Leuvensesteenweg 443D
2812 Muizen
België

info@ivarem.be
Contactpersoon: Vincent Volckaert, algemeen directeur

Telefoonnummer voor contact: 0800 90 441 (infolijn) of 015 23 89 00 (administratieve zetel)

IVAREM is de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen. De afvalintercommunale is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs-Sint-Amands, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

ivarem
 Naast de klassieke activiteiten (huis-aan-huis ophaling en exploitatie van 12 recyclageparken) als afvalverwerkingsintercommunale, staat IVAREM ook nog in voor diverse initiatieven:

 • Zo baat IVAREM baat verschillende afvalbehandelingsinstallaties uit: 
  • Een groencomposteringsinstallatie: deze installatie verwerkt groenafval tot hoogwaardige Vlaco-gecertificeerde compost die verkoopsklaar is.
  • Een stortgaswinning en -recuperatie: uit stortafval worden stortgassen gewonnen voor de productie van elektriciteit en warmte. Deze groene stroom wordt op het openbare net gezet. 
  • Een sorteer - en overslagstation: in het Afvalverwerkingscentrum te Lier worden diverse vormen van huisvuil, grofvuil, bedrijfsafvalstoffen en papier-en karton verder gesorteerd in fracties. Het afval- verwerkingscentrum fungeert ook als regionaal overslagstation (ROS) voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (A.E.E.A.). (Er wordt geen bewerking uitgevoerd op het A.E.E.A.) 
  • Het verwerken van restafval in onze Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie: deze staat in Geel en wordt in samenwerking met IOK Afvalbeheer geëxploiteerd. 
  • Een fotovoltaïsch zonnepanelenpark: dit park produceert groene elektrische energie. Als een van de grootste parken in Vlaanderen, werd gerealiseerd op de oude stortplaats te Lier.
 • Daarnaast zet IVAREM in op tal van communicatieprojecten om de brede bevolking te sensibiliseren over afval sorteren en afvalpreventie:
  • Afvalarme School 2025: een wedstrijd voor lagere en secundaire scholen waarmee ze propere planeten kunnen verdienen voor de verschillende duurzame acties die ze ondernemen (bv. les/opruimacties/…)
  • IVAREM-app: eigen app met alle informatie over het afval in zakformaat
  • Mag het wa minder zijn: campagne om burgers bewust te maken dat ze minder restafval moeten produceren
  • De mini-recyclageparken: laagdrempelige kleine opstellingen op de markten van gemeenten om kleine selectieve afvalsoorten in te zamelen
  • Vlaco-compostactie: twee keer per jaar zet IVAREM zijn Vlaco-gecertificeerde compost in de kijker met een originele actie.