Lodewijk de Raetlaan 12
8870 Izegem
België

051/31.67.39
info@ivio.be
Heidi Deruytter (communicatie verantwoordelijke)

I.V.I.O. (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland) staat in voor de inzameling en verwerking/commercialisering van het huishoudelijk en gelijkgesteld afval van haar 11 gemeenten (± 120.000 inwoners). De inzameling van het afval gebeurt zowel huis-aan-huis, in het straatbeeld (glasbollen) als via 10 (binnenkort 11) intergemeentelijke recyclageparken.