Sint-Laureinsesteenweg 29
9900 Eeklo
België

09/378.18.44
ivm@ivmmilieubeheer.be
Patrick Joos, algemeen directeur
Patrick Hoste, voorzitter

Bij de oprichting van de I.V.M. (1980) lag het accent op de verbranding van het huisvuil dat in de deelnemende gemeenten werd opgehaald. Ook nu gaat veel aandacht naar de verbranding die dankzij de nodige investeringen op een milieuvriendelijke manier gebeurt. Daarnaast heeft de I.V.M. volgende taken: verzorgen van de ophaling van gewoon huishoudelijk afval, van het grof huisvuil en van het klein gevaarlijk afval de selectieve inzameling van papier&karton, van glas en van PMD (de blauwe zak) in samenwerking met Fost Plus de compostering van het groenafval dat via de containerparken van de deelnemende gemeenten wordt ingezameld samenwerking met de milieudiensten van de gemeenten aan acties om de bevolking meer bewust te maken van de afvalproblematiek en hen aan te zetten tot voorkoming, hergebruik en recyclage van afval zodat de hoeveelheid te verwerken restafval vermindert coördinatie van acties die kaderen in sensibilisering naar openbare netheid ondersteunen van gemeenten, verenigingen en scholen bij het organiseren van afvalarme evenementen ondersteunen van de gemeenten bij het uitwerken van hun eigen afvalbeleid. IVM beheert: een huisvuilverwerkingsinstallatie, Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo (roosteroven; huishoudelijk restafval en ambachtelijk afval; capaciteit 100.000 T) en een groencomposteringsinstallatie, Ringweg 56 9900 Eeklo (openluchtcompostering; groenafval; capaciteit 50.000 T)