Bargiestraat 6
8900 Ieper
België

057/23.08.90
info@ivvo.be
Ann Desagher, diensthoofd, tel 057/23.08.80

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval. Bevolking : 146.000 inwoners + seizoensbevolking aan de kust Oppervlakte : 87.430 ha Werkingsgebied : Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen. Haar activiteiten bestaan uit de exploitatie van 2 overslagstations voor restafval gelegen te Veurne en Ieper, 4 intergemeentelijke containerparken, een sorteercentrum voor KGA en een regionaal overslagstation voor AEEA. IVVO organiseert samen met FOST Plus de selectieve inzameling van glas , papier-karton en PMD. Om de terminaal te verwijderen afvalstoffen maximaal te reduceren, wordt GFT-afval selectief huis-aan-huis ingezameld volgens het DIFTAR-systeem (= geDIFferentieerde TARifering in functie van het gewicht en de soort afvalstof). Voor de GFT-fractie en eventueel ook voor restafval worden minicontainers, voorzien van een elektronische chip, bedeeld aan de bevolking. De klantendienst van IVVO verzorgt hierbij de volledige dienstverlening naar de burger. Om hergebruik te stimuleren wordt er samengewerkt met de Kringloopwinkel West vzw. IVVO beheert een installatie voor de vergisting van GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) en OBA (Organisch BedrijfsAfval) te Ieper met nageschakelde compostering. Het afval wordt er verwerkt tot energie (elektriciteit en warmte) en compost. De compost is Vlaco gekeurd en wordt verkocht aan particulieren (ook op containerparken te Ieper, Poperinge, Vleteren en Veurne), groendiensten, tuinaannemers,... De installatie heeft een capaciteit van 35.000/50.000 ton.