Bargiestraat 6
8900 Ieper
België

info@ivvo.be
Ann Desagher, diensthoofd, tel 057/23.08.80

De intercommunale IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen). Hun doel is inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval. 

Hierbij bedient IVVO ongeveer 148.801 inwoners + seizoensbevolking aan de kust  met 87.430 ha werkingsgebied. Haar activiteiten bestaan uit de exploitatie van 2 overslagstations voor restafval gelegen te Veurne en Ieper, een sorteercentrum voor KGA en een regionaal overslagstation voor AEEA. Daarnaast heeft IVVO 4 intergemeentelijke recyclageparken in Ieper, Vleteren, Nieuwkerke en het groenpark in Ieper maar ook 5 recyclageparken in beheer van de gemeenten in Koksijde, Nieuwpoort, De Panne, Diksmuide en Poperinge. 

IVVO organiseert samen met FOST Plus de selectieve inzameling van glas, papier-karton en PMD. Om de terminaal te verwijderen afvalstoffen maximaal te reduceren, wordt GFT-afval selectief huis-aan-huis ingezameld volgens het DIFTAR-systeem in functie van het gewicht en de soort afvalstof. Voor de GFT-fractie en eventueel ook voor restafval worden minicontainers, voorzien van een elektronische chip, bedeeld aan de bevolking. De klantendienst van IVVO verzorgt hierbij de volledige dienstverlening naar de burger. 

Om hergebruik te stimuleren wordt er samengewerkt met de Kringloopwinkel West vzw. 
IVVO beheert een installatie voor de vergisting van GFT en OBA te Ieper met nageschakelde compostering. Het afval wordt er verwerkt tot energie (elektriciteit en warmte) en compost. De compost is Vlaco gekeurd en IVVO verkoopt deze aan particulieren, groendiensten, tuinaannemers,... De compost is te verkrijgen op de recyclageparken van Ieper, Poperinge, Vleteren, Veurne en op het groenpark van Ieper. De installatie heeft een capaciteit van 35.000/50.000 ton.