De huis-aan-huisinzameling loopt verder zoals voorzien. In een ministeriële omzendbrief zijn wel afspraken vastgelegd hoe deze dienstverlening aangepast zal worden mocht er omwille van de problematiek van het Coronavirus sprake zijn van een personeelstekort.

Gemeenten en intercommunales doen hun uiterste best om de inzameling van huishoudelijk afval zoveel mogelijk uit te voeren zoals oorspronkelijk gepland. Mochten er eventueel te veel problemen rijzen bij de organisatie van de afvalinzameling, kan er een ingreep komen die dan overal en tegelijk doorgaat, waarbij de aan-huis-inzameling beperkt zou worden tot restafval en gft.

De huis-aan-huisinzameling van het huishoudelijk afval blijft prioritaire dienstverlening voor de Vlaamse regering, inclusief het beheer van ondergrondse containers in het straatbeeld. Inzake afvalbeheer zal dit voorrang moeten krijgen. Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. Indien nodig zal de Vlaamse overheid beslissen om de selectieve inzameling van andere fracties terug te schroeven, ten voordele van de inzameling van restafval en gft. Indien nodig, zal in een tweede omzendbrief een datum bepaald worden wanneer de beperking van de dienstverlening tot inzameling van restafval en gft voor heel Vlaanderen van toepassing is. De minister verwacht dat gemeenten en afvalintercommunales de vinger aan de pols houden wat betreft de beschikbaarheid van ophaalpersoneel en signaleren wanneer een mogelijke ingreep noodzakelijk is.
Mocht het tekort aan werknemerscapaciteit nog nijpender worden, verwacht men dat intercommunales en gemeenten prioriteit geven aan inzameling in dichtbebouwde zones ten nadele van meer landelijke zones. In stedelijke omgeving is het langer moeten bijhouden van afval immers moeilijker.
Wat niet mag, is het in één vrachtwagen gooien van verschillende fracties. De gescheiden inzameling van de verschillende fracties die men nog ophaalt, blijft dus verplicht.

Meer actuele berichten