Op 10 februari 2023 verleende de Vlaamse regering een tweede principiële goedkeuring aan een aantal belangrijke wijzigingen aan het Vlarema 9. Interessant voor de lokale besturen is de wijziging aan de huidige wetgeving cateringmateriaal

Op 10 februari 2023 verleende de Vlaamse regering na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens een tweede principiële goedkeuring aan een aantal belangrijke wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9). Het eerdere wijzigingsbesluit van Vlarema 9 werd opgesplitst in twee delen. Een aantal bepalingen die op korte termijn in werking moeten treden zijn nu al principieel goedgekeurd. De rest van Vlarema 9 wordt behandeld in een tweede wijzigingsbesluit.

Interessant voor de lokale besturen is de wijziging aan de huidige wetgeving cateringmateriaal:

art 5.3.12.1 VLAREMA:
-    Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.

- Vanaf 1 januari 2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes

art 5.3.12.4 VLAREMA:

-    Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator

Naast de wijziging van de wetgeving cateringmateriaal is er ook een invoering van een UPV voor vistuig in uitvoering van de SUP-richtlijn en is er verduidelijking over het gebruik van niet-transparante zakken. Er komt een uitzondering voor afvalzakken die gebruikt worden op schepen en voor afvalzakken die gebruikt worden voor risicohoudend of niet risicohoudend medisch afval.
 

Lees de volledige nota aan de Vlaamse Regering via deze link.

 

Meer actuele berichten