Pijlers Duurzaamheidsverslag
Interafval deelt met veel trots mee dat het derde duurzaamheidsverslag over haar leden vanaf nu beschikbaar is op de website van Interafval. In het verslag rapporteren we over de prestaties van de voorbije jaren 2017-2019-2021. Dit laat ons toe de evolutie van onze duurzaamheidsambities te evalueren en de vooruitgang van onze leden naar een circulaire economie op te volgen.

In een duurzame wereld is een lokaal en geïntegreerd materialenbeleid van essentieel belang. De afvalsector heeft hierin een niet te onderschatten impact op lokaal vlak. Om die impact in kaart te brengen, publiceert Interafval tweejaarlijks een duurzaamheidsverslag. 

Het duurzaamheidsbeleid van Interafval is gebaseerd op 4 pijlers, die we linken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG). De leden van Interafval focussen meer dan ooit op het voorkomen van afval. Het rapport toont aan dat meer dan twee derde van de afvalintercommunales minstens één keer per maand communiceert over afvalpreventie. De leden van Interafval hebben bijzondere aandacht voor de impact van de eigen activiteiten op de samenleving en werken aan een leefbaar milieu. Zo schakelden het voorbije jaar meerdere intercommunales over naar transport over het water of via het spoor. De afvalintercommunales staan dicht bij de burger en zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, door o.a. te voorzien in mobiele recyclageparken. Tot slot blijven de leden van Interafval kansen creëren voor de eigen medewerkers. De tevredenheid van de werknemers in kaart brengen en de medewerkers gelukkig houden, blijft ook de komende jaren een topprioriteit.

Het derde duurzaamheidsverslag maakt duidelijk dat we als sector stappen hebben gezet naar een nog duurzamer afvalbeleid. Daarnaast zijn de vele praktijkvoorbeelden die aan bod komen een inspiratiebron voor toekomstig beleid. Het verslag toont tegelijk ook dat we onze inspanningen als sector voor een aantal doelstellingen nog moeten opdrijven. De komende jaren blijven de leden van Interafval dan ook kritisch kijken naar hun eigen prestaties en blijven ze hun ambities verder vormgeven om een positieve impact te creëren.

Het volledige rapport kan je terugvinden op de pagina Over Interafval.

De video hieronder vat het verslag op een originele manier samen:


 

Meer actuele berichten