Miniatuurvoorbeeld
Als het van Fost plus afhangt, dan mogen vanaf 1 januari 2019 alle plastic verpakkingen in de blauwe zak bij de intercommunales IVM, IMOG, IVIO, IBOGEM en MIROM Menen en Roeselare. De vereenvoudigde sorteerboodschap zou in heel Vlaanderen van toepassing moeten zijn tegen 1 januari 2021.

Dat blijkt uit het voorstel dat Fost plus bij de overheid indiende om de uitbreiding van deze selectieve inzameling in Vlaanderen in te voeren. Daarmee komen ze tegemoet aan een verzuchting die al heel lang leeft bij de bevolking. Welke plastic verpakkingen mogen nu wel of niet in de blauwe PMD-zak. Ondanks meer dan 20 jaar onafgebroken communicatie hierover, weten heel wat mensen het nog altijd niet. De roep om alle verpakkingen in de blauwe zak toe te laten, klinkt daarom al lang. Zo’n uitbreiding van de sorteerboodschap zou daarenboven de verantwoordelijkheid van de producenten over deze afvalverpakkingen versterken en hen er misschien toe aanzetten meer recycleerbare materialen te gebruiken. Na jaren discussie en een aantal proefprojecten legt Fost plus nu een voorstel op tafel om overal in Vlaanderen alle plastic verpakkingen in de blauwe zak toe te laten. Dat is goed nieuws, ware het niet dat de invoering er van heel wat tijd in beslag zal nemen. Pas vanaf januari 2021 zouden alle Vlamingen gebruik kunnen maken van de extra selectieve inzameling. Dat had wel wat sneller gemogen. De gelukkige intercommunales die in het Fost plus voorstel het eerst aan bod komen zijn IVM, IMOG, IVIO, IBOGEM en MIROM Roeselare en Menen. Elders in Vlaanderen wordt het nog even geduld uitoefenen. Het Fost plus voorstel moet evenwel nog goedgekeurd worden door de drie gewesten. Zij kunnen het proces m.a.w. nog versnellen, als ze dat willen.

Meer actuele berichten