Miniatuurvoorbeeld
Goed afvalbeheer vergt controle over de diverse stromen. Daarom bewaakt de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval.

In de gemeentelijke reglementen omschrijven we voldoende duidelijk op welke manier we het huishoudelijk afval inzamelen en beheren. Ongewenste inzamelinitiatieven zorgen vaak voor overlast of onveilige toestanden, of halen de continuïteit van de dienstverlening onderuit. Daarom staan we geen toestanden van illegale afvalinzameling toe. Als die toch gebeuren, grijpen we in.

Meer actuele berichten