Miniatuurvoorbeeld
Samen met de Vlaamse overheid streven we naar een verdere vermindering van het afval dat we niet kunnen recycleren of composteren. Hierbij richten we ons op die grote afvalstromen die nu nog te vaak bij het restafval terecht komen.

Goed voorbereid bekijken we de mogelijkheden voor meer selectieve inzameling. Voorwaarde bij nieuwe selectieve inzameling van afvalstromen is dat er garanties zijn dat de gemeente die afvalstromen kwijt kan bij verwerkers die op lange termijn zorgen voor echte recyclage. Doel is om kringlopen zo kort mogelijk te sluiten. Hoogwaardige verwerking in eigen regio krijgt de voorkeur.

Binnen alle eigen gemeentelijke diensten zijn er ongetwijfeld nog opportuniteiten om kringlopen van afvalstoffen en materialen beter te sluiten. Ook daar gaan we verder dan vandaag het geval is, en zoeken we uit wat we nog beter kunnen sorteren of voorkomen.

Meer actuele berichten