Miniatuurvoorbeeld
Terwijl gemeenten zich in bochten moeten wringen om aan de bevolking duidelijk te maken dat yoghurtpotjes niet in de blauwe PMD-zak mogen, verkondigen de producenten van die materialen doodleuk dat dit wél mag. De sorteerboodschap van FOST Plus is blijkbaar ook al te complex geworden voor haar eigen leden.

Voor alle duidelijkheid eerst nog eens de juiste spelregels herhalen: volgens de webstek van FOST Plus mogen in de blauwe zak wat plastic verpakkingen betreft enkel “Plastic flessen en flacons". Zijn uitdrukkelijk niet toegelaten: “Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. plastic potjes en vlootjes, ...)". Yoghurtpotjes mogen dus nog altijd niet in de blauwe zak. Je krijgt het met de beste wil van de wereld niet uitgelegd aan de bevolking. Enquętes tonen aan dat de mensen het moeilijk snappen dat een plastic fles wel te recycleren valt maar een plastic potje niet. De blijvende opdracht om de mensen dat duidelijk te maken, ligt vandaag bij de Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales. Via zachte wijze: door de sorteerboodschap tot vervelens toe te blijven herhalen in publicaties, afvalkalenders en op websites. Of met harde hand door blauwe zakken met teveel “vreemde" materialen niet op te halen en er een flinke rode sticker op te kleven. Ondankbaar werk dat FOST Plus toelaat zich op de borst te kloppen met de boodschap dat er 'maar' 15% residu in de blauwe zakken zit...


En net als je denkt dat je het allemaal wel hebt gezien, overtreft de werkelijkheid alle fictie. Nu blijken namelijk leden van FOST Plus zelf niet meer te snappen wat in welke zak moet. Groot was onze verbazing toen we een yoghurtpotje te zien kregen, met op de bedrukking de vermelding van volgende sorteerboodschap: het kartonnen omhulseltje van het potje mag men bij het papier en karton gooien, het nog overblijvende yoghurtpotje in de PMD-zak... Terwijl FOST Plus zelf verwacht dat de lokale besturen aan de bevolking uitleggen dat dit laatste net niet mag.

Er is nochtans een hele simpele oplossing voor al dit gedoe. De VVSG stelde jaren geleden al voor om het totaal overbodige 'groene punt' te vervangen door een blauw punt voor verpakkingen die in de PMD-zak mogen, en een rood punt voor die verpakkingen die bij het restafval moeten. Wat het de bevolking wel heel makkelijk zou maken. Dat men ons, zoals in het verleden, deze keer niet komt vertellen dat het technisch niet mogelijk is een sorteerboodschap op verpakkingen te drukken. Eén van de FOST Plus leden heeft bij deze bewezen dat men dat wél kan. Ook al was het in dit geval een verkeerde boodschap...

Meer actuele berichten