Miniatuurvoorbeeld
Gemeenten mogen gemeentelijke administratieve sancties (GAS) invoeren voor kleine afvalovertredingen. De uitzondering hiervoor in het Milieuhandhavingsdecreet is grondwettig en blijft overeind.

Dat vindt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 27 mei.

De VVSG is in de zaak voor het Grondwettelijk Hof tussengekomen om te pleiten voor het behoud van deze gemeentelijke bevoegdheid.

Gemeenten mogen slechts GAS invoeren op overtredingen die niet door een hogere wetgeving al strafbaar zijn gesteld. Tot voor kort was elke afvalovertreding strafbaar gesteld in het Vlaamse Afvaldecreet. Met het Milieuhandhavingsdecreet opende het Vlaams Parlement, op vraag van de VVSG, de mogelijkheid voor GAS op kleine afvalovertredingen: voor 'kleine vormen van openbare overlast' kunnen gemeenten een reglement met GAS invoeren; die zaken zijn in die gemeenten niet meer strafrechterlijk strafbaar.

Aanleiding voor de 'prejudiciële vraag' was een strafzaak over het storten van meer dan vijftig vuilniszakken, coating van elektriciteitskabels (zonder het koper natuurlijk) en niet-bedeelde streekkranten. Om hierover te kunnen oordelen, vroeg het Hof van Beroep van Gent aan het Grondwettelijk Hof of de uitzondering voor GAS in de afval-strafbepaling wel grondwettelijk is. Het Grondwettelijk Hof moest antwoorden op drie vragen:
(1) bevoegdheidskwestie: Mocht een Vlaams decreet een uitzondering maken op haar eigen strafbepalingen om ruimte te maken voor GAS of was dit een taak voor de federale wet?
(2) Is de omschrijving van de uitzondering 'kleine vormen van openbare overlast' duidelijk genoeg? en
(3) discriminatie: Mocht er een opvangbepaling voorzien worden voor gemeenten die kiezen geen GAS in te voeren?
Op deze drie vragen antwoordt het Grondwettelijk Hof telkens dat het Milieuhandhavingsdecreet de grondwettigheidstoets doorstaat.

VVSG-contact: Steven Verbanck, tel. 02-2115612.

Meer actuele berichten