Miniatuurvoorbeeld
Weet u hoeveel de jaarlijkse exploitatiekosten van uw gemeentelijk containerpark bedragen of hoeveel het kost om grofvuil, groenafval of papier en karton in te zamelen? Een handige webapplicatie laat u nu toe dat te berekenen.

Plant uw gemeente een extra container voor bouw- en sloopafval of misschien zelfs de uitbreiding van het containerpark, en wilt u zich een idee vormen van de kostprijs? U kunt het vanaf nu berekenen met de webapplicatie 'containerparken' op www.costcalculationmodel.vvsg.be . Deze applicatie is een managementtool speciaal ontwikkeld voor de lokale besturen. Het gebruik van de applicatie is gratis voor de leden van de VVSG. Er is voorzien in een handige gebruikershandleiding.

Wist u dat de lokale besturen dagelijks meer inwoners ontvangen in het containerpark dan in het gemeentehuis? Het containerpark is het 'unieke' loket waar mensen met al hun huishoudelijk afval terecht kunnen. Een goed zicht hebben op de kosten van het beheer er van is daarom geen overbodige luxe. Daarenboven willen veel producenten die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het afval van hun producten (zoals verpakkingen, afgedankte elektrische apparaten,...) graag de gemeentelijke containerparken gebruiken. Een objectieve manier om de kosten daarvan te bepalen is daarom nodig. Met deze webtoepassing wil de VVSG de lokale besturen ondersteunen om de dienstverlening aan de bevolking op deze centrale inzamelplaats nog te verbeteren. De applicatie is een realisatie van de VVSG met de steun van de OVAM.

Meer actuele berichten