IVC presenteerde in haar jaarverslag de recyclagecijfers van verpakkingsafval, rekening houdend met de nieuwe Europese berekeningsmethode. De nieuwe berekening houdt onder andere rekening met vuil en vocht, wat een meer correcte benadering is van de werkelijke recyclagecijfers. Uit de nieuwe cijfers voor 2020 blijkt dat het recyclagecijfers voor huishoudelijke verpakkingen globaal redelijk hoog ligt. Buiten voor plastic verpakkingen, daar halen we in 2020 de wettelijke recyclagedoelstelling niet.

We recycleren minder dan 50% plastic verpakkingen
De nieuwe berekeningsmethode legt de Europese lidstaten op om correcties door te voeren op hun recyclageresultaten zoals bijvoorbeeld productreststoffen en vocht die nog aanwezig zijn in het uitgesorteerde afval. Voor de rapportering naar Europa houden we ook rekening met freeriders, parallelle import en dergelijke. Uit de rapportering naar Europa blijkt dat we in 2020 slechts 45,23% van de huishoudelijke plastic verpakkingen die op de markt werden gebracht, rapporteerden als gerecycleerd. Dat ligt onder de wettelijke doelstelling van 50% recyclage voor plastic verpakkingen. We moeten hierbij wel rekening houden dat in 2020 de nieuwe blauwe zak nog niet volledig werd uitgerold in België. De extra ingezamelde tonnages plastic verpakkingen zullen in de cijfers van 2021 en 2022 meer zichtbaar zijn. Bij de andere huishoudelijke verpakkingen zoals glas, metaal en papier en karton halen we betere resultaten. Zo rapporteerden we in 2020 96,85% recyclage van de glazen verpakkingen, 89,35% van de verpakkingen uit papier en karton en 96,17% van de metalen verpakkingen.


Nog veel verpakkingen in het restafval
VVSG stelt vast dat we nog een aanzienlijk deel van de verpakkingen terugvinden in het restafval. Uit de huisvuilanalyse van OVAM blijkt dat het huisvuil gemiddeld uit 18,74% verpakkingen bestaat, waarvan grotendeels (in totaal 17,08%) recycleerbaar. Uit de fractietelling van zwerfvuil van OVAM blijkt dat verpakkingen prominent aanwezig blijven in het zwerfvuil: alle verpakkingen samen nemen ongeveer 70% van het volume van zwerfvuil in. Er gaan dus nog veel verpakkingsmaterialen verloren via het restafval. 

Klik hier om het jaarverslag van IVC te raadplegen.
 

Meer actuele berichten