Agressie tegen recyclageparkwachters komt minder frequent voor, het zijn vooral afvalophalers en medewerkers van infolijnen die het slachtoffer zijn van verbaal en/of fysiek geweld. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval. Ze grijpen de Week van het afvalteam (van 15 tot en met 21 november) opnieuw aan om respect te vragen voor het werk van iedereen die instaat voor de afvalinzameling. Ook een compliment is daarbij op zijn plaats.

Vaak verbale agressie jegens ophalers en medewerkers infolijnen

Meer dan 1 op 3 afvalophalers (36%) krijgt minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie, een stijging ten opzichte van 2019. 15% had zelfs te maken met fysieke agressie, ongeveer gelijk met 2019. Vaak gaat het om onaangepast gedrag van andere weggebruikers. Bijna 1 op de 2 medewerkers van telefonische infolijnen is minstens één keer per week kop van jut, waarbij bellers roepen en schelden. ‘Ook deze medewerkers zijn een cruciale schakel in de afvalinzameling, ze vangen mensen op met vragen en klachten. Dat betekent niet dat ze kunnen uitgescholden worden,’ aldus Paul Macken, voorzitter van Interafval. Gelukkig is er ook positief nieuws: 1 op 3 krijgt minstens wekelijks een compliment.

Agressie op recyclagepark blijft dalen
Goed nieuws is ook dat parkwachters op het recyclagepark minder te maken krijgen met agressie. Toch krijgt 1 op 4 nog steeds minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren, dat is een halvering ten opzichte van 2017. Ook het aantal parkwachters dat het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken kreeg met fysieke agressie blijft sterk dalen: van 30% in 2017 tot 13% het voorbije jaar.

Week van het afvalteam
Het werk van de afvalmedewerkers verdient respect en aandacht. Daarom lanceren VVSG en Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, voor de zesde keer een hoffelijkheidscampagne. Voor het eerst met een nieuwe naam: Week van het afvalteam. Een vlotte en efficiënte afvalinzameling is het resultaat van de samenwerking en inzet van heel wat diensten en medewerkers, sommigen zichtbaar in het straatbeeld, anderen niet. Het is cruciaal dat zij allen hun job kunnen doen, zo niet verandert onze omgeving in een stort en valt er niets te recycleren. ‘Campagnes als deze blijven nodig, al rekenen we natuurlijk ook op de vriendelijke inborst van de Vlamingen. Een ‘goedemorgen’ of ‘dankuwel’, het kost niets en toont dat het werk gewaardeerd wordt,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Ondertussen blijven gemeenten en afvalintercommunales investeren in de veiligheid en opleiding van hun medewerkers en de vlotte werking van de afvalinzameling.

Enkele cijfers uit 2020

  • enquête afgenomen bij 235 ophalers en parkwachters en 86 medewerkers van telefonische infolijnen
  • globaal kregen 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers met verbale en/of fysieke agressie te maken

Verbale agressie (roepen, schelden of intimiderende gebaren)

  • 25% van de parkwachters minstens één keer per week (2017: 50%, 2019: 37%)
  • 36% van de ophalers minstens één keer per week (2019: 20%)
  • 49% van de medewerkers infolijnen minstens één keer per week (eerste meting)

Fysieke agressie (duwen of een handgemeen)

  • 13% van de parkwachters minstens één keer het voorbije jaar (2017: 30%, 2019: 22%)
  • 15% van de ophalers minstens één keer het voorbije jaar (2019: 13%)

Complimenten

  • 49% van de parkwachters minstens één keer per week (2019: 46%)
  • 42% van de ophalers minstens één keer per week (2019: 40%)
  • 33% van de medewerkers infolijn minstens één keer per week (eerste meting)

Meer actuele berichten