Miniatuurvoorbeeld
Van alle vormen van openbare voorzieningen blijft de Vlaming het meest te spreken over de afvalophaling. Met dank aan de gemeenten en afvalintercommunales.

Elk jaar brengt de Vlaamse overheid de evolutie van een aantal indicatoren in kaart in het VRIND-rapport. Daarmee probeert men de effecten van het beleid in kaart te brengen en op te volgen. Eén van de elementen waar men naar kijkt is de tevredenheid van de Vlaming over diverse publieke voorzieningen. Cultuur en gezondheidsinfrastructuur haalt daar bijvoorbeeld een hoge score, maar de Vlaming blijkt nog het meest te spreken over de voorzieningen voor huisvuilinzameling. Een dienstverlening waar gemeenten en afvalintercommunales voor instaan. De milieuresultaten van die aanpak mogen gezien worden. Vlaanderen haalt al jarenlang één van de beste resultaten wereldwijd inzake selectieve inzameling en recyclage. Tegelijk is 89% van de Vlamingen tevreden over de daarbij horende dienstverlening. Afvalbeheer komt misschien net daarom ook niet naar voor als een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar het is wel duidelijk dat lokale besturen met hun afvalinzameling een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van de Vlaming. Tot grote tevredenheid, zo blijkt.

Meer actuele berichten