Miniatuurvoorbeeld
Op 25 oktober 2018 vond het congres van Recover, een samenwerkingsverband tussen 11 afvalintercommunales en Stad Antwerpen, plaats. Recover presenteerde zijn resultaten van een grootschalig onderzoek over een beter beleid van verpakkingsafval.

Lokale besturen willen een voortrekkersrol spelen in de zoektocht naar een verbetering van het huidige systeem van inzameling van verpakkingsafval in Vlaanderen. Elf Vlaamse afvalintercommunales en de stad Antwerpen verenigden zich daarom in het samenwerkingsverband Recover en legden geld op tafel om oplossingen te vinden om het huidige beleid verder te verbeteren. Recover analyseerde het bestaande systeem met behulp van acht verschillende deelonderzoeken en ging op zoek naar nieuwe beleidsinstrumenten. Het samenwerkingsverband bracht de belangrijkste resultaten samen in dit onderzoeksrapport en doet in het laatste hoofdstuk concrete beleidsvoorstellen. Op 25 oktober 2018 presenteerde Recover zijn resultaten tijdens het congres "Recover pakt uit!". de presentaties kan je hier terugvinden:

Recover pakt uit! - Recover

Een upgrade voor Fost Plus? – Arcadis

Lokale besturen als inspiratiebron voor beter beleid verpakkingen - IVAREM

Circularity of plastics, from paradox to reality – Plarebel

In de voetsporen van een zwerfvuilvrijwilliger - Propere Strand Lopers

Inzameling van extra plastics, een uitdaging voor de sortering? - Vanheede

Op welke manier geven de producenten van verpakkingen de circulaire economie een boost? – Fost Plus

Het onderzoeksrapport "Naar een beter beleid voor verpakkingsafval in Vlaanderen" kan je hier terugvinden:

Naar een beter beleid voor verpakkingsafval in Vlaanderen - Recover, 2018

Het onderzoeksrapport van Arcadis kan je hier terugvinden:

Milieueffecten van het Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval - Recover, 2018

 

Meer actuele berichten