Miniatuurvoorbeeld
Uit een enquête blijkt dat 9 op 10 parkwachters in Vlaanderen geconfronteerd wordt met onaangepast gedrag van bezoekers van het recyclagepark.

Wekelijks een geval van onaangepast gedrag

Recyclageparkwachters en afvalophalers staan dagelijks klaar zodat we ons op een eenvoudige manier kunnen ontdoen van ons afval. Maar op het recyclagepark verloopt dat niet altijd even respectvol. Uit een enquête bij recyclageparkwachters in Vlaanderen blijkt dat 9 op 10 parkwachters het afgelopen jaar geconfronteerd werd met één of andere vorm van verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren. Bij 50% van hen gebeurt dat minstens 1 keer per week, bij 1 op 10 zelfs dagelijks. 22% van de recyclageparkwachters wordt minstens 1 keer per jaar geconfronteerd met fysieke agressie, zoals duwen of een handgemeen. De vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren of het betalen voor afval valt niet bij elke bezoeker in goede aarde, met conflictsituaties tot gevolg. Ook afvalophalers worden vaak geconfronteerd met onaangepast gedrag van andere weggebruikers.

Zonder afvalmedewerkers geen recyclage

Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalmedewerkers lanceert Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, in 2017 voor de tweede keer de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. De campagne wil het werk van het personeel van recyclageparken en ophalers in een positief daglicht stellen. Door hun werk raakt elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijt. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers van Vlaanderen. De campagne roept mensen op om ophalers en parkwachters te bedanken voor hun werk.

Omgaan met conflictsituaties aandachtspunt bij opleiding

Gemeenten en afvalintercommunales besteden veel aandacht aan de veiligheid van hun medewerkers. Zo proberen ze het bezoek aan het recyclagepark zo vlot mogelijk te laten verlopen en via opleiding recyclageparkwachters te leren omgaan met conflictsituaties. Bij ophalingen probeert men de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden door de ochtendspits of drukke plaatsen zo veel mogelijk te vermijden.

Meer actuele berichten