Miniatuurvoorbeeld
In 2013 had het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen een kostenplaatje van 61,5 miljoen euro. In totaal werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd. Gemeenten en afvalintercommunales nemen 90% van de kosten op zich en ruimen ook 90% van het zwerfvuil op.

Voor het eerst brengt een onderzoek in kaart hoeveel zwerfvuil er in Vlaanderen wordt opgeruimd en wat de kostprijs daarvan is. De resultaten van dat onderzoek zijn te lezen in de editie van het VVSG-magazine Lokaal van mei 2015. In 2013 had het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen een kostenplaatje van 61,5 miljoen euro, ofwel 9,60 euro per inwoner. Dit omvat zowel de kosten voor het opruimen en verwerken van zwerfvuil als het ledigen van straatvuilnisbakken, alsook kosten voor communicatie, het organiseren van opruimacties door vrijwilligers en overheadkosten. Gemeenten en intercommunales nemen 90% of 55,4 miljoen euro kosten op zich. In 2013 werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd in Vlaanderen. Per inwoner gaat het om 2,7 kilogram zwerfvuil per jaar. Gemeenten en intercommunales ruimen 90% van het zwerfvuil op. De overige 10% wordt opgeruimd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap Natuur en Bos, en door waterwegbeheerders.

Lees hier het volledige artikel.

Meer actuele berichten