We zitten al enkele weken in ons kot en dit heeft uiteraard heel wat gevolgen. Ook op de openbare netheid. Daarom wil Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG) oproepen om de tijd buiten aangenaam te houden voor iedereen en je afval niet achter te laten.

Mooimakers lanceert campagne om te sensibiliseren rond zwerfvuil en sluikstort in tijden van Corona.

De lockdown heeft ons leven ingrijpend veranderd. Een wandeling of fietstocht met gezinsleden, we genieten er in deze uitzonderlijke tijden dubbel zoveel van. Mooimakers roept wel op om daarbij geen afval achter te laten. Uit contacten met lokale besturen en intercommunales, blijkt dat op verschillende locaties het sluikstorten toeneemt en er ook meer zwerfvuil achterblijft sinds de regering midden maart maatregelen nam om het coronavirus in te dijken.

Gemeentes zien (Corona-)zwerfvuil toenemen
Verschillende gemeenten en intercommunales stellen een stijging vast van zwerfvuil of sluikstort. Niet alleen is er meer afval in wandelgebieden, of wordt er meer afval rond bijvoorbeeld glasbollen geplaatst. Er is ook een nieuw fenomeen dat zich manifesteert: gebruikte handschoenen en zakdoekjes worden, voornamelijk in de buurt van supermarkten en winkels, achteloos achtergelaten.  
Mooimakers wil iedereen met deze campagne oproepen om niets op straten of pleinen te gooien, geen velden of bossen te vervuilen, laat staan te sluikstorten. Op zich is dit geen nieuwe boodschap, maar wel een die duidelijk herhaling nodig heeft. “We beseffen dat het een enorm moeilijke periode is voor iedereen, maar we willen wel oproepen om ook te denken aan onze omgeving en het afval niet achter te laten waar het niet hoort.”, aldus Els Gommeren, coördinator van Mooimakers.

Mooimakers tekent hoe het moet
Voor een brede campagne op social media, in print media en op schermen, koos Mooimakers voor tot de verbeelding sprekende tekeningen. Tegelijk loopt er ook een radiospot en wordt er gesensibiliseerd op supermarktparkings via digitale affichage. In een geheel eigen stijl, zetten de tekeningen ertoe aan om net even die kleine extra moeite te doen en afval weg te gooien waar het hoort.

Met deze initiatieven hoopt Mooimakers op te roepen om ook in tijden van lockdown verantwoord met de natuur en onze omgeving om te gaan. Sluikstorten of zwerfvuil achterlaten, staat daar in ieder geval haaks op. Laten we het buiten aangenaam houden voor iedereen. Laat je afval niet achter.


Voor meer info contacteer:
Woordvoerder Mooimakers/OVAM: Jan Verheyen, woordvoerder@ovam.be  015 284 148
Verantwoordelijke perszaken bij VVSG: Nathalie Debast, Nathalie.debast@vvsg.be, 0497 31 80 77
Woordvoerder Fost Plus: Valerie Bruyninckx, valerie.bruyninckx@fostplus.be, 0471 75 83 12
PR-bureau LEWIS: mooimakers@teamlewis.com, 03 304 36 30


Over Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).
 

Meer actuele berichten